NL | ENGLISH

 

 

Inleiding

Inhoudsopgave

Synopsis 1

Synopsis 2

Dowload dit boek in pdf

Contact

Bezoek het WEBLOG

  
KORTE INLEIDING

De meeste boeken gaan over één specifiek onderwerp. Met goede redenen, hoe anders kan iemand met voldoende kennis van zaken over iets schrijven. Dit boek gaat weliswaar ook over een specifiek thema, maar de aard daarvan maakt het onvermijdelijk dat een veelheid van onderwerpen de revue passeert, van wetenschapschapsfilosofie tot vragen over oorlog en gezondheid. Wat mag men daarvan verwachten?

Duidelijk niet de mening van een expert op alle bestreken terreinen. Op elk gebied zijn vele boeken geschreven en zijn velen deskundiger dan schrijver dezes. Waarom dan toch deze veelheid van onderwerpen?

Het antwoord luidt: omdat het juist gaat om de samenhang. Natuurlijk, specialisatie en deskundigheid zijn van de grootst mogelijke waarde en brengen ons steeds verder. Maar als men het daarbij laat, blijven bepaalde essentiële zaken soms aan het oog onttrokken. En het onderwerp van dit boek gaat onzes inziens inderdaad over iets essentieels.

Twee boeken.

Eigenlijk gaat het om twee boeken in één. Van beide treft u hieronder een synopsis met de essentialia aan.

Boek I gaat primair over vooronderstellingen. Aan de hand van een analyse van mislukkingen op diverse terreinen, wordt stap voor stap getracht de oorzaken daarvan op het spoor te komen. Om een beeld te gebruiken: we beginnen bij ongezond uitziende bladeren en trachten via de takken en de stam de wortels te bereiken, in de hoop daar een verklaring te vinden. Het gaat dus om een inductieve benadering.

De conclusie van boek I is het startpunt voor boek II, waarin het met name gaat over zelfvergoding. Daarbij wordt getracht deductief door te redeneren vanuit de conclusie van boek I.

Binnen deze tweedeling is er overigens ook nog eens sprake van min of meer duidelijk te onderscheiden delen: eerst een methodologisch/wetenschapsfilosofische onderbouwing, dan een analyse van drie belangrijke probleemgebieden en tenslotte een zoeken naar de wortel van de vele problemen.

Pretentie.

Voor alle duidelijkheid: dit boek is bedoeld als een aanzet, niet als een eindpunt. Cusanus merkte ooit op dat een schilderij is gelukt, als de onmogelijkheid van het lukken wordt afgebeeld en dat ieder mislukken de aanzet is voor een nieuwe poging. Deze mening willen wij onderschrijven, in de hoop dat de reacties op dit boek ertoe zullen leiden dat het 'schilderij' inderdaad steeds mooier wordt. Maar tevens in het besef dat het definitieve schilderij wellicht nooit kan worden gemaakt.